Laddar

Tre gånger mer prylar räddade till återbruk

Återbruksprojektet Länge Leve Prylen, som ska minska avfallsmängderna i regionen, konstaterar ett mycket positivt resultat.

delningar

NSR:s slutrapport visar att mängden insamlade prylar och möbler som räddats till ett nytt liv har tredubblats jämfört med samma period föregående år, stölderna har minskat och kvaliteten på det material som samlats in har höjts.

– En stor framgångsfaktor är den ökade dialogen med kunderna, men också inom företaget och med externa aktörer. Här har vi nu bättre diskussioner med våra samarbetspartners, som kunnat erbjuda tätare hämtning av återbruksmaterial på både helger och vardagar, berättar Anna-Karin Falkenström, enhetschef på NSR AB i ett pressmeddelande.

Under projektperioden (v 39-48 år 2017) var den genomsnittliga mängden insamlat material till återbruk 13,3 ton per vecka i Helsingborg och Ängelholm. Under samma period 2016 samlade man endast in 4,7 ton per vecka.

En stor orsak till det lyckade resultatet är extra bemanning på återvinningscentralerna. Tre personer från Helsingborgshems ”Eget driv” gjorde fina insatser genom att bidra till ökad service, säkerhet och allmän ordning.

– Vi ser att kvaliteten på det som lämnas till återbruk blir bättre och stölderna minskar när vi har fler anställda som rör sig ute bland kunderna, säger Anna-Karin Falkenström.

Varför ska man då återanvända?

Vi konsumerar i allt snabbare takt och onödigt många prylar hamnar i avfallet, trots att de hade kunnat återanvändas. Att återbruka en redan tillverkad grej kräver betydligt mindre energi och resurser än att tillverka något nytt. Ur ett miljöperspektiv är det avgörande att samhället går mot ett cirkulärt bruk av resurser. Detta är någonting som man arbetar med, bland annat genom att arbeta för en minskning av avfallet i nordvästra Skåne från 500 kilo per invånare och år till 320 kilo per invånare och år senast 2020.

– På senare år har det vuxit fram en hel del intressanta lösningar kring återbruk och återvinningscentraler i Sverige. Lösningar som medger att större och mer material och prylar kan tas emot och vidareförmedlas. Vi ser nu över vad vi skulle kunna utveckla på våra återvinningscentraler, säger enhetschefen Anna-Karin Falkenström.

Relaterade artiklar