Laddar

Trafikverket vill sänka hastigheten på E6:an

Lägre hastighetsbegränsning, mer poliser och mer teknisk övervakning. Det kan bli verklighet för E6:an inom en snart framtid.

delningar

Trafikverket har tillsammans med flera skånska kommuner, räddningstjänsten, polisen, Länsstyrelsen och Region Skåne gjort en studie kring hur man kan förbättra E6:an genom Skåne.

Nu är rapporten klar och nu redovisar myndigheten en rad åtgärder som man anser behövs göras för att förbättra sträcka mellan Vellinge och Helsingborg. Anledningen är E6:an närmar sig sina kritiska kapacitetsgränser under enskilda timmar på dygnet, enligt Trafikverket.

Bland annat vill Trafikverket sänka hastigheten på motorvägen hela vägen från Vellinge till Helsingborg. Där vill man se en generell hastighetssänkning till 100 km/timmen. Man kan även tänka sig hastighetssänkningar på vissa delar av vägen.

Man vill även se en ökad polisiär närvaro och vill se över om man han införa tekniska system för övervakning.

En tredje åtgärd som studien förespråkar är att göra E6:an till en intelligent väg som kan kan kommunicera med trafikanterna via meddelandeskyltar, likt de som finns runt Malmö i dag.

Satsningen innebär att Trafikverket går emot Moderaternas förslag om att göra vägen sexfilig. I stället vill man göra den smartare. Studien ska nu användas för att arbeta vidare med utvecklingen av E6:an.

– Med den här studien har vi verkligen tagit ett helhetsgrepp om problematiken kring E6 genom Skåne som ingen annan tidigare har gjort. Nu har vi den kunskap vi behöver för att planera och genomföra rätt åtgärder, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket.

Relaterade artiklar