Laddar

Svenska kostnader för hyrpersonal ökar - Helsingborg har nästan fördubblat sina kostnader

Kostnaderna för hyrpersonal ökar. - Foto: Mostphotos

Kostnaderna för kommunernas inhyrda personal ökar, och så även i Helsingborg.

delningar

De senaste fem åren har den samlade hyrnotan för Sverige blivit 140 procent dyrare. Under 2017 växte den kommunala notan för hyrpersonal till 2,5 miljarder kronor, visar en analys gjord av Dagens Samhälle. Det är en ökning med 17 procent. Det är en betydligt snabbare ökning än den som kan ses hos landstingen och regionerna, som sista kvartalet 2017 ökade med sju procent jämfört med 2016 enligt siffror från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Vi för diskussioner och följer frågan noga, och vi är särskilt bekymrade över inhyrningen av socialsekreterare, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

De senaste tre åren har kostnaderna för Helsingborgs kommun ökat med nästan 16 miljoner kronor. År 2015 låg den totala notan för inhyrd personal på 19 085 000 kronor, och 2017 hade den ökat till 35 021 000 kronor. År 2016 låg kostnaden på 19 161 000 kronor.

Det är inte bara socionomer kommunerna behöver, utan bemanningsbolagen levererar även personal inom yrkeskategorier som lärare, rektorer, undersköterskor, sjuksköterskor, psykologer, jurister, enhetschefer, stadsarkitekter, fastighetstekniker och handläggare.

Personalbristen är en av drivkrafterna bakom ökningen av inhyrd personal, och enligt Arbetsförmedlingen har nära 70 procent av de offentliga arbetsgivarna problem att rekrytera ny personal.

Arjeplog är den kommun som hyr in mest i förhållande till antal invånare. I Stockholm är notan störst, totalt sett.

Relaterade artiklar