Laddar

Statistik: Här löper du störst risk för ohälsa i Skåne

Kommunen ligger på fjärdeplats i landet.

delningar

Malmö, Östra Göinge och Burlöv. Det är kommunerna i Skåne där man löper störst risk för ohälsa enligt Care Need Index. Malmö, som löper störst risk i Skåne, ligger på en fjärdeplats i riket.

Indexet utgår från en rad socioekonomiska faktorer som ställts mot befolkningens sammansättning, och har för första gången presenterats på kommunnivå.

– Ett stort antal distriktsläkare har i en enkät fått ange hur olika faktorer påverkar deras arbetsbelastning. Ensamstående äldre och utlandsfödda drar upp riskvärdet mest, säger Anders Karlsson, utredare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren

Indexet redovisar resultat i en siffra. Ett värde över medeltalet 1 tyder på ökad risk för ohälsa medan ett värde under 1 innebär en lägre risk.

– Man kan betrakta detta som en uppskattning av den förväntade risken för ohälsa. Det kan förstås finnas avvikelser gentemot den faktiska ohälsan i kommunen, säger Anders Karlsson till Siren.

Malmö, Östra Göinge och Burlöv toppar listan. Statistik från Nyhetsbyrån Siren.

Statistik över riket. Malmö ligger på en fjärdeplats. Statistik från Nyhetsbyrån Siren.

Relaterade artiklar