Laddar

Start för hyllad musikskola i Helsingborg

Musikskolan som finns i 30 kommuner runt om i Sverige är nu igång i Helsingborg.

delningar

Helsingborgs senaste kultursatsning El Sistema på Dalhemsskolan är i full gång och under förra veckan hölls en konsert i Dalhemsskolans Idrottshall, som en slags kick-off för El Sistema och samarbetet med Helsingborgs symfoniorkester.

– Nu är vi äntligen igång, det känns fantastiskt, säger Lisa Dunsö, projektledare och sångpedagog för El Sistema.

El Sistema’s idé är att genom kör- och orkesterverksamhet medverka till att utveckla och skapa en positiv, social förändring i elevers och deras familjers liv. Ett av målen är att spela med professionella musiker, i Helsingborgs fall, Helsingborgs Symfoniorkester.

Ett annat mål är att involvera elevernas familjer i verksamheten, genom att bland annat ha regelbundna familjekvällar och konserter.

– Vi vill erbjuda eleverna en meningsfull och lustfylld fritidssysselsättning. Vi hoppas att verksamheten bidrar till att öka kontakten mellan familj och skola, säger Lisa Dunsö.

Undervisningen, kommer att ingå som obligatorisk undervisning för förskoleklasserna och årskurs 1. Årskurs 2 och 3 kommer att erbjudas frivillig kör- och trumpetundervisning efter skoltid men i direkt anslutning till deras skolgång.

– Vi hoppas att verksamheten bidrar till en ökad individuell och kollektiv självkänsla, en stolthet för skolan och för Dalhem, säger Lisa Dunsö.

Just nu når El Sistema i Helsingborg ungefär 200 med förhoppningen att verksamheten ska växa ännu mer.

– Vi har upplevt starten på Dalhemsskolan som mycket positiv och välkomnande, eleverna är sugna på att musicera. Vi känner ett varmt engagemang från både elever, pedagoger och ledning på skolan.

Inledningsvis kommer El Sistema att drivas som projekt på tre år och bakom det står kulturnämnden, skola- och fritidsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, AB Helsingborgshem samt Helsingborgs symfoniorkester.

– Det är ett jättespännande projekt. Förhoppningsvis får vi besked att vi kan fortsätta. Målet är att bli en permanent verksamhet på Dalhemsskolan samt utöka på flera skolor i Helsingborg, säger Lisa Dunsö.

Den schemalagda undervisningen och regelbundna familjekvällar som också är en del i projketet startar ordentligt i januari 2018.

El Sistema

El Sistema grundades redan 1975 och är en kör- och orkesterskola som använder musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Den första startades 1975 i Venezuela av José Antonio Abreu. Idag finns El Sistema i 65 länder och i Sverige finns El Sistema i 30 kommuner.

Relaterade artiklar