Laddar

Skånebanken gör kraftigt ökad vinst

Sparbanken Skåne ökar vinsten kraftigt. Det står klart efter att bokslutet nu har presenterats.

delningar

Sparbanken Skåne med huvudkontor i Kristianstad fortsätter att stärka sin ställning inom bankvärlden. Under förra året ökade de sitt resultat med 25 procent efter goodwillavskrivningar. Det vill säga från 541 till 676 miljoner kronor. En bidragande faktor är att sparbanken har lånat ut med pengar.

– Vi kan se tillbaka på ett mycket positivt år. Flera viktiga milstolpar nåddes under 2017 och idag är vi en av landets absolut tryggaste banker, säger Sparbanken Skånes vd Bo Bengtsson.

Räntenettot är en av delarna som ökat. Det vill säga skillnaden i vad banken tar i ränta för utlånade pengar och vad de ger för ränta på sparkontot. Det uppgick till 863 miljoner kronor förra året. Det som också hjälp till är de låga kreditförlusterna.

Enligt Riksgälden är Sparbanken Skåne en av de tio systemkritiska bankerna i landet. Detta innebär att banken anses ha stor betydelse för den finansiella stabiliteten i samhället.

Lokalt hjälper de också till med projekt genom sina ägarstiftelser, där 250 projekt i föreningar och organisationer har fått stöd under perioden oktober–december.

Flera förändringar har genomförts i verksamheterna under förra året. En är erbjudandet om kontanter över disk som tagits bort. Kunderna hänvisas till bankomat och serviceboxar.

En annan nyheter är lanseringen av den mobila plånboken Samsung Pay. Med tjänsten kan kunderna handla med mobiltelefonen i butiker och på sikt även online.

Relaterade artiklar