Laddar

Sjukvården i Helsingborg får kritik

De olika instanserna samverkar dåligt med varandra – vilket kan leda till många säkerhetsbrister för patienterna.

delningar

Flera vårdinstanser i Helsingborg kritiseras av inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kritiken riktas till så väl lasarett som vårdcentraler och hemsjukvården. Enligt beslutet från IVO brister de olika vårdavdelningarna i samverkan när det gäller att upptäcka säkerhetsrisker för multisjuka äldre som bor hemma.

IVO förutsätter enligt beslutet att vårdgivarna utvecklar ett arbetssätt för att systematiskt identifiera patientsäkerhetsrisker i samverkan mellan parterna och sedan utreder, analyserar och sammanställer dessa i samråd med varandra.

De anser också att vårdgivarna bör fortsätta utveckla sitt arbetssätt kring detta och även utvärderar hur de nya förbättringsåtgärderna har gått.

Vårdgivarna är håller med om detta men menar också att utredningarna och arbetet tar mycket tid.

 

Relaterade artiklar