Säpo går ut med ny terrorvarning: "Största hotet"

Säkerhetspolischef Klas Friberg. Foto: Mostphotos, Säkerhetspolisen.

Under tisdagen gick Säkerhetspolisen ut med information på sin hemsida gällande Sveriges säkerhetsläge.

15 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

"Underrättelsehotet mot Sverige är mer omfattande än på flera år. Ett omfattande arbete behöver nu göras i skyddsvärda verksamheter för att minska sårbarheterna". Det skriver Säkerhetspolisen (Säpo) på sin hemsida under tisdagen.

– Underrättelsehotet mot Sverige har både bredd och djup. Vi är ett av världens mest digitaliserade länder, men det finns brister i säkerhetsarbetet hos myndigheter och företag. Det gör att gapet mellan hot och säkerhet växer, något som statliga aktörer utnyttjar, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Statliga aktörer bedriver ständig inhämtning av skyddsvärd information. Inhämtningen sker genom såväl traditionella metoder men även genom cyberspionage och signalspaning.

Det kan till exempel handla om känsliga uppgifter som har med Sveriges säkerhet att göra, företagshemligheter såväl som personliga fakta. Uppgifterna kan användas för att försvåra användningen av viktiga system eller sparas för framtida attacker.

– För att möta underrättelsehotet måste vi reducera de sårbarheter som finns, det är hela samhällets ansvar och något vi alla måste prioritera högre, säger Klas Friberg.

Den 1 april får Sverige samtidigt en ny säkerhetsskyddslag. Lagen ställer höga krav på alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och den ger bättre möjligheter att förebygga sårbarheter.

Säkerhetspolischefen deltar på "Folk och försvars" rikskonferens i Sälen och i sitt framträdande på tisdagen betonar han vikten av att säkerhetsskyddsarbetet kommer att ta tid och måste få kosta pengar.

– I det här arbetet är det viktigt att inte bara mäta effektivitet i pengar. Ökad kvalitet, ett bättre säkerhetsskydd, är också effektivitet.

Som en del i arbetet med att förbättra säkerheten på cyberområdet har Säkerhetspolisen tillsammans med Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), beslutat att stärka samarbetet mellan myndigheterna.

Fortsatt förhöjd terrorhotnivå

Förutom underrättelsehotet fortsätter hotet från terrorismen att vara förhöjt.

– Terrorhotnivån ligger kvar på en förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det innebär att ett terrordåd kan inträffa. Det var ett beslut jag fattade i början av januari och det grundar sig på den bedömning som Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, gör, säger Klas Friberg.

"Den våldsbejakande islamistiska extremismen utgör i nuläget det största hotet mot Sverige", skriver Säpo.

– För att möta hotet från terrorismen kommer Säkerhetspolisen framöver att arbeta ännu mer strategiskt för att begränsa extremistmiljöernas tillväxt. Det kan handla om att omhänderta personer som utgör ett säkerhetshot eller i samarbete med andra myndigheter hårdare arbeta för att dessa individer ska lagföras för andra brott – eller få sina möjligheter beskurna.

Klas Friberg betonar vikten av en välfungerande och modern lagstiftning för att hålla Sverige säkert. Det handlar bland annat om tillgång till teleoperatörernas datalagring, hemlig dataavläsning och möjligheten att använda svensk signalspaning i underrättelsesyfte, även när en förundersökning har inletts.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar