Laddar

Så många skånska hjärtan räddas

Har du koll på hjärt- och lungräddning på självaste alla hjärtans dag?

delningar

Hjärt- och lungräddning räddade livet på 1 317 personer som drabbades av hjärtstopp 2016, enligt den senaste statistiken från HLR-registret. Ungefär elva procent av alla som fick HLR var vid liv 30 dagar efter hjärtstoppet. År 2000 var motsvarande siffra drygt fyra procent.

Enligt registerhållaren Johan Herlitz går utvecklingen framåt vad gäller HLR-kunskapen bland privatpersoner. Vid tre av fyra hjärtstopp som sker utanför sjukhus påbörjas HLR innan ambulansen kommer till platsen.

 

– Det tror vi är den största orsaken till att överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus successivt ökar, säger Johan Herlitz till Nyhetsbyrån Siren.

Generellt kan man säga att kunskapen om hjärt- och lungräddning är bättre i glesbebyggda områden än i tätbefolkade. Däremot är ambulansernas framkörningstid längre på landsbygden, enligt Johan Herlitz.

– Det finns ett jättestarkt samband mellan ambulansens responstid och överlevnaden. Dröjer ambulansen mer än tio minuter är chanserna klart sämre, säger han till Nyhetsbyrån Siren.

HLR-registret har ungefär 90 procents täckningsgrad, enligt Herlitz. Fall som sker utanför sjukhus rapporteras av ambulanspersonal. Dessa utgör två tredjedelar av alla hjärtstopp och ska ha nära hundraprocentig täckning.