Laddar

Rekord i antalet nya företag i Helsingborg

För andra året i rad har över 1 000 nya företag etablerats i Helsingborgs kommun. Under 2017 startades hela 1061 nya företag.

delningar

Siffran innebär att Helsingborg går mot strömmen, jämfört med både länet och Sverige när det gäller nyföretagande.

Mellan 2016 och 2017 steg nyföretagandet i Helsingborg med 2,8 procent, från 1032 nya företag 2016 till 1061 nya företag 2017. Under samma period faller nyföretagande i Skåne med 1,56 procent och i Sverige som helhet faller nyföretagandet med 0,99 procent.

Claes Malmberg, chef för näringslivsutveckling i Helsingborgs stad han betonar att staden gjort en kraftig satsning på nyföretagande, framförallt med fokus på unga.

– Initiativen kring entreprenörsskolor har vidareutvecklats, och idécoachningen på den kreativa mötesplatsen Think Open Space har successivt ökat. Vår satsning på företagsaccelerator ThinkAccelerate fortsätter ge positiva effekter på framväxten av nya konkurrenskraftiga start-up företag. Annat som bidrar till ökningen är Tillväxt Helsingborg som tagit ordentlig fart, säger Malmberg och fortsätter:

– Betydelsen av privata initiativ som t ex E-commerce Park of Sweden måste också nämnas i sammanhanget då de med sitt erbjudande attraherar många som vill starta och driva företag inom e-handelssektorn säger Claes Malmberg.

Siffrorna bekräftar också att Helsingborg fortsätter vara en bra plats för entreprenörskap och företagsamma människor som vill förverkliga sina drömmar.

Under 2017 startades nära nittio nya företag per månad i Helsingborg.

– Det är fantastiskt roligt. Det ger oss alla som engagerar oss i nyföretagandet extra råg i ryggen inför 2018, säger Malmberg.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson poängterar företagandet hos unga vuxna.

– Nya och livskraftiga företag är ryggraden i en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling. Det är i dessa företag som de flesta jobben skapas och det är också där som många nya innovationer utvecklas. Det behövs fler nya och växande företag, inte minst bland unga vuxna, säger han.

Statistiken bygger på siffror från Bolagsverket och gäller för aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Relaterade artiklar