Laddar

Regeringen backar angående mobilförbudet

Efter hård kritik mot förbudet ändras nu lagen.

delningar

Från och med den 1 februari 2018 är det inte längre tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon.

Efter mycket kritik har regeringen i dag beslutat att den nya regeln inte gäller när fordon används vid blåljusverksamhet och annan liknande verksamhet.

Undantaget från regeln gäller när fordon används vid räddningstjänst och sjuktransport, vid tjänsteutövning av polis, viss personal vid Säkerhetspolisen samt vägtransportledare enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare.

Även i brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska och personal inom Kriminalvården eller i andra jämförliga fall kommer undantaget att gälla.

Undantagen träder i kraft den 12 mars 2018 och gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas, enligt regeringen.

Relaterade artiklar