Laddar

Nationell cykelled byggs i Helsingborg

Den nya cykelturismleden kommer gå längs Skånes kust.

delningar

Cykelturismleden invigs 2019 kommer att gå mellan Helsingborg och Simrishamn. Den nya leden binder samman de redan existerande cykellederna Kategattleden och Sydostleden. Bygget innebär att såväl boende som turister kan erbjudas 90 mil av sammanhängande cykelled som kopplar samman Göteborg, Växjö och Skåne.

– Det här positionerar Skåne som en av de bättre cykelregionerna i norra Europa. Cykelns roll i Skåne stärks, vilket är till gagn för skåningarna, säger Ulrika Geeraedts utvecklingsdirektör Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Bakom projektet finns en satsning på över 130 miljoner kronor genom Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029.

– Men vi behöver fortsätta vårt arbete med att öka andelen cykelresor, förbättra trafiksäkerheten och öka cyklandet bland barn och unga, säger Ulrika Geeraedts.

Kraven för att godkännas som en nationell cykelturismled är höga och det är Trafikverket som står bakom klassificeringen. Skåne kan nu stoltsera med att samtliga nationella cykelturismleder i Sverige angör Skåne.