Laddar

Läkare missade cancer – diagnostiserade kvinna med IBS

En läkare på en vårdcentral i Helsingborg missade att en kvinna hade cancer och remitterade henne istället till en dietist.

delningar

I september år 2015 sökte en kvinna vård på en vårdcentral i Helsingborg. Hon hade under en längre tid haft buksmärtor och hemorrojder men när hon uppsökte vårdcentralen hade situationen förvärrats. Hon mådde illa och hade mycket gasbildning, kramper och ömhet i buken och blod i avföringen.

Efter en rektoskopiundersökning diagnostiserade läkaren henne med IBS, en mycket vanlig tarmsjukdom som kan ge flera av dessa symptom. Detta skriver Helsingborgs Dagblad.

Tiden gick och ett år senare hade kvinnan inte blivit bättre. Hon kontaktade återigen vårdcentralen och blev då remitterad till en dietist. Det var en behandling som inte hjälpte och kvinnan sökte därför vård en tredje gång och en ny utredning påbörjades. Då upptäcktes att hon hade tjocktarmscancer.

Vårdcentralen har gjort en lex Maria-anmälan med anledning av händelsen och inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nu granskat anmälan och kommer med kritik. Myndigheten skriver i ett beslut att läkaren ”borde ha följt upp och övervägt vidare utredning av patientens magtarmbesvär”.

Läkaren själv har i inlagor till IVO skrivit att det var en pressad situation på den aktuella vårdcentralen under denna period med underbemanning och stress. Detta kan ha bidragit till bristerna i vården, menar läkaren.

Relaterade artiklar