Laddar

Kritiken mot Trafikverket: ”Inte seriöst”

Trafikverkets nya förslag har väckt mycket kritik.

delningar

Tidigare i dag presenterades Trafikverkets studie kring hur man bör förbättra E6:an genom Skåne.

Bland annat föreslås lägre hastighetsbegränsning, mer poliser och mer teknisk övervakning av sträckan mellan Vellinge och Helsingborg.

Bland annat Miljöpartiet är positiva till förslaget. I ett pressmeddelande skriver de att studien samtidigt innebär den ”sista spiken i kistan för en trefilig E6″.

– Trafikverkets besked innebär att resurserna nu kan riktas till att rusta järnvägen istället för att rulla ut nya filer. Det är ett positivt besked för alla skåningar som varje dag är beroende av tåg för att ta sig till jobbet eller skolan. Från Miljöpartiets sida är vi glada, men inte förvånade, säger Mätta Ivarsson, (MP).

På andra håll är man kritisk mot det nya förslaget.

Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets förslag till åtgärder på väg E6 och menar nu att de inte kommer att lösa problemen.

– Förslaget räcker inte. Vi kommer att ta kontakt med regeringen för att påskynda investeringar i E6, säger Stephan Müchler, vd på Handelskammaren.

Handelskammaren menar att E6 är helt central för arbetsmarknaden i Skåne och bristerna riskerar att bromsa tillväxten.

– Västra Skåne är Sveriges näst största arbetsmarknad med över en miljon människor. Nu riskerar den att klyvas geografiskt. Det har aktiebolaget Sverige inte råd med, säger Stephan Müchler.

E6 har en mycket stor andel godstrafik jämfört med andra vägar. Av godstrafiken är därtill minst hälften ren transittrafik som bara passerar regionen. Trafikverkets studie saknar en specifik analys av godstrafiken, enligt Handelskammaren.

– Pendling och ökande gods kräver utbyggnad av fler körfält redan i närtid. Förslaget att krita om befintlig körbana kommer inte att räcka, säger Stephan Müchler.

Samtidigt presenterade Trafikverket också ett förslag på sänkt hastighet på motorvägen, hela vägen från Vellinge till Helsingborg. Där vill man se en generell hastighetssänkning till 100 km/timmen. Man kan även tänka sig hastighetssänkningar på vissa delar av vägen.

Moderaterna som tidigare har föreslagit att E6:an ska bli en sexfilig motorväg, är kritiska till hastighetssänkningen.

– Att sänka den generella hastigheten till 100 km i timmen är inte seriöst. Däremot kan variabel hastighet ha goda effekter. Vi kan lära av intelligenta vägar som prövats i bland annat England, säger Pontus LindbergModeraterna.

Om åtgärdsstudien:

Trafikverket har genomfört åtgärdsvalsstudien i nära samverkan med berörda kommuner i Skåne, Region Skåne, räddningstjänsten, länsstyrelsen och Polisen.

Relaterade artiklar