Laddar

Kommunens varning: ”Riskerna för köer är stora”

Snart inleds en omfattande renovering – så påverkas trafiken i Helsingborg.

delningar

Helsingborgs kommun kommer att inleda en omfattande renovering redan på måndag, den 23 april. Då kommer man att renovera gång- och cykeltunneln under Ängelholmsleden vid korsningen Kullavägen och Lägervägen. Där kommer man att isolera om tunneln, samt lägga nytt tätskikt och lägga ny asfalt, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

”Från söndag 22 april till och med 30 juni 2018 är framkomligheten starkt begränsad i korsningen. Det går att köra igenom korsningen under hela arbetet, men riskerna för köer är mycket stora, framförallt i rusningstrafik. Vi rekommenderar den som kan att välja en annan väg”, skriver Helsingborgs kommun.

Dessutom kommer man att bygga nya hållplatser för HelsingborgsExpressen, vilket komer innebära att busshållplatsen mot centrum vid Älvsborgsgatan kommer att flytta.

”Vi bygger också nya hållplatser för HelsingborgsExpressen och hållplatser för regionbussarna på båda sidor av Ängelholmsleden, strax väster om korsningen. Vi gör även befintliga refuger smalare för att skapa plats för nya busskörfält på Ängelholmsleden genom korsningen”, skriver kommunen.

Däremot kommer de som går eller cyklar att kunna använda gång- och cykeltunneln som vanligt under perioden.

 Foto: Johan Nordström