Hur hanterar man sorg vid dödsfall?

Sorg vid dödsfall av en nära anhörig är en naturlig och normal reaktion. Det finns inget ”rätt” eller ”fel” sätt att sörja och ingen tidtabell för hur länge det är rimligt att sörja bortgången av en nära anhörig.

Sorgprocessen beskrivs ofta i stadier, men det är viktigt att komma ihåg att alla upplever sorgen på olika sätt. Vissa människor kan gå snabbt igenom stadierna, medan andra de kan pendla fram och tillbaka mellan olika stadier eller aldrig nå några av de senare stadierna.

För vissa kan det vara väldigt svårt att hantera den sorg som man känner. Livet kan kännas hopplöst och meningslöst. Det kan kännas som om man aldrig kommer att kunna gå vidare. Om du känner dig själv på detta sätt är det viktigt att du söker professionell hjälp. En terapeut kan ge stöd och vägledning när du bearbetar din sorg.

Nedan följer några andra allmänna tips på hur du kan hantera sorg vid dödsfall.

Vad händer i kroppen vid sorg?

Innan vi tittar närmare på det är viktigt att förstå att sorgeprocessen inte bara är en känslomässig upplevelse. Sorg påverkar oss också fysiskt och kognitivt.

När vi till exempel upplever en förlust frisätter vår hjärna ett stresshormon. Detta kan leda till fysiska symptom som huvudvärk, trötthet och muskelvärk. Frisättningen av dessa stresshormoner kan också påverka vårt immunförsvar negativt, vilket gör oss mer mottagliga för sjukdomar och infektioner.

På den kognitiva sidan kan sorg leda till problem med koncentration och minne. Det kan vara svårt att fatta beslut och bearbeta information. Många människor rapporterar att de känt sig ”ur balans” under perioder av intensiv sorg.

Erkänn dina känslor för dig själv

Ett väldigt vanligt fenomen efter att någon har gått bort är för människor att hålla inne sina känslor och inte uttrycka dem för andra. Du kanske har fått lära dig som barn att inte visa känslor eller att ”stora pojkar inte gråter” om du är kille. Det är okej att gråta och att uttrycka alla de känslor du känner, inklusive ilska, sorg, misstro och rädsla.

Det kan därför vara väldigt bra att prata om din sorg med någon du litar på. Exempelvis en nära anhörig. Att tala öppet om personen som har dött och hur du känner dig kan vara en mycket befriande. Det kan också hjälpa att skriva ner dina tankar och känslor i en dagbok.

Hjälp finns att få

Det är viktigt att förstå att det är helt normalt att behöva lite extra stöd under perioder av sorg. Det finns olika former av hjälp och stöd som du kan ta tillvara på om sorgen känna överväldigande.

Allt från sorgegrupper till privata möten med en terapeut kan vara till stor hjälp när man bearbetar sorg. Det finns även flera organisationer och föreningar som har som mål att ge stöd och hjälp till människor i sorg. Begravningsbyråer som exempelvis Fenix Begravningsbyrå kan även vara en stor hjälp för information och stöd vid sorg.

Många tycker att det är bra att prata med en professionell person om sin sorg. En terapeut kan ge stöd och vägledning när du bearbetar dina känslor. Om du känner att du behöver hjälp ska du inte tveka att söka hjälp.

Ge dig själv tid att sörja

Det är viktigt att komma ihåg att sorg är en process som tar tid. Det finns ingen bestämd tidslinje för sorg och alla upplever den på olika sätt. Att försöka ”skynda” sig igenom sorgeprocessen eller att hålla inne med sina känslor gör det bara svårare i det långa loppet.

Låt dig själv sörja på det sätt som känns naturligt för dig. Om du behöver ta ledigt från jobbet eller minska dina timmar – gör det! Om du behöver gråta, skrika eller ropa – gör det! Det finns kort sagt inget rätt eller fel sätt att sörja utan du ska göra det som känns rätt för dig.

Rulla till toppen