Laddar

Hälften av Skånes el kan komma från solceller

Foto: Rosa Czulowska

Genom solceller på taken kan solen stå för över hälften av Skånes elanvändning 2050.

delningar

Det visar en studie från Uppsala universitet som gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne.

– Studien visar att vi har väldigt goda förutsättningar för solel i Skåne. Solinstrålningen är hög, hustaken många och vi använder relativt mycket el, säger Veronica Lindeberg, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Till år 2030 kan det finnas solceller på en femtedel av de oskuggade takytorna, vilket motsvarar en yta på runt 3 100 fotbollsplaner. Solcellerna ger då i genomsnitt 3,1 TWh solel per år, vilket motsvarar nästan en fjärdedel (24 procent) av Skånes totala elanvändning (siffra från 2013).

Idag står solen för ungefär 0,2 procent av elen i Skåne, vilket kan jämföras med Tyskland och Danmark som har nära 7 respektive 3 procent solel i näten.

Relaterade artiklar