Laddar

Förälder anmäler skola: ”Kaosartad och farlig”

"Kränkningar och våld är vardagsmat" menar föräldern.

delningar

En förälder till en elev på en skola i Helsingborg har anmält skolan till Skolinspektionen. Anmälarens dotter går i första klass på skolan och föräldrarna menar att eleven utsätts för kränkande behandling och att hennes stödbehov inte tillgodoses.

Enligt anmälan utsätts dottern för trakasserier och kränkande behandling. ”Ett tag var det nya händelser varje dag, och hade inte vår dotter blivit utsatt för något så var det någon annan”, skriver föräldern i anmälan till Skolinspektionen.

Anmälaren menar att personal på skolan inte informerar föräldrarna om vad som händer på skolan. Den avdelning där eleven går beskrivs i anmälan som ”kaosartad och farlig” och att  ”kränkningar och våld är vardagsmat”.

Nu kräver Skolinspektionen att huvudmannen för skolan, Helsingborgs kommun svarar på en rad frågor om situationen. Dessa, tillsammans med anmälan, ligger sedan som grund för ett beslut i frågan.