Depression är något du kan lära dig att hantera

Alla är mottagliga för depression, men vissa människor är mer utsatta än andra. Det kan vara en reaktion på en svår livshändelse eller en pågående situation som gör att du bara känner dig hopplös och ledsen hela tiden.

I den här artikeln kommer vi att undersöka hur man kan hantera depression från olika synvinklar. Från vad som orsakar den, till hur den påverkar din kropp och ditt sinne, samt strategier för att hantera den.

Orsaker till depression

Vad orsakar egentligen depression? Depression är en komplicerad sjukdom som kan orsakas av många olika faktorer.

Både biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer spelar en roll i utvecklingen av depression. Det handlar dock inte bara om kemiska obalanser eller ärftliga drag – livserfarenheter som trauma eller stress kan också påverka risken för att utveckla sjukdomen.

Faktum är att traumatiska händelser, som t.ex. ett dödsfall eller en våldsam attack, kan orsaka en mycket allvarligare form av depression som kallas posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Hur hanterar man depression?

Att hantera depression handlar inte bara om att ”ta sig samman” – det är en allvarlig sjukdom som ibland kräver professionell behandling.

Det finns olika sätt som man kan ta sig an sin depression och behandla den. Det viktigaste är att få en korrekt diagnos från en läkare, terapeut eller psykiater. När du väl vet vilken typ av depression du har är det nämligen mycket lättare att avgöra vilken typ av behandling du behöver.

Depression kan till exempel behandlas med kognitiv beteendeterapi (KBT), som hjälper dig att identifiera negativa tankar och ändra dem till positiva idéer. Men ibland är medicinering nödvändig. Antidepressiva läkemedel är den vanligaste läkemedlet vid behandling av denna sjukdom. Dessa läkemedel fungerar enkelt förklarat genom att ändra mängden av vissa kemikalier i din hjärna så att du känner dig mindre deprimerad.

I många fall kan till och med en kombination av dessa två ovanstående terapier är det bästa sättet att hantera depression på.

Rulla till toppen