Är det lönsamt att installera solceller 2023?

Solceller har blivit en alltmer populär lösning för att producera egen energi och minska sitt klimatavtryck. Att installera solceller på taket ger många fördelar, som en lägre elräkning, en mer hållbar livsstil och en ökad värdetillväxt på huset.

Men trots dessa fördelar är investeringen i en solcellsanläggning fortfarande ganska kostsam, och som en naturlig reaktion till detta är det många som är undrade över om det verkligen är det lönsamt att installera solceller 2023?

Är solceller lönsamt?

Det korta svaret på denna fråga är ja, det är i princip alltid lönsamt att installera solceller, och att göra det år 2023 är inget undantag.

Solcellerna blir allt effektivare och mer kostnadseffektiva, vilket gör dem till en mer attraktiv investering än någonsin tidigare. Beroende på storleken på ditt solcellssystem kan du spara tusentals kronor per år i elräkningar och få stor avkastning på din investering över tid.

Man kan nästan räkna med en potentiella årliga avkastningar på 5-15%. Så en anläggning på en genomsnittlig storlek på 8 kW kan komma att generera ungefär 9 200 kronor i besparingar och inkomster per år.

Priset på solceller, samt elprisets påverkar lönsamheten

Trots att då solceller som sagt högst sannolikt alltid kommer vara en bra investering, är värt att notera att hur mycket pengar du sparar eller tjänar beror på två huvudfaktorer: priset på solcellsanläggningen och elpriset.

Under 2022 har vi både sett ett ökat pris på solcellsanläggningar, men även ett ökat pris på elpriser i allmänhet. Detta har detta har lett till att lönsamheten för solceller har hållit sig på en ganska stabil nivå, vilket fortsatt gör det till en bra investering.

Om vi dock kollar på ett möjligt scenario där priset för solcellsanläggningar skulle sjunka, men elpriset fortsatt skulle vara högt, är det troligt att lönsamheten för solceller skulle öka ännu mer.

Kolla upp om taket håller

En annan faktor som kan påverka det slutgiltiga priset av din installation är takets skick. Solceller bör nämligen inte installeras på tak som snart behöver bytas ut.

Anledningen till detta är att ett skadat tak kommer komma att behövas bytas ut, vilket då kommer påverka priset på solcellsanläggningen, eftersom man i så fall måste plocka ner solcellerna och montera upp dem igen när taket är bytt.

Detta innebär en extra kostnad som kan förlänga återbetalningstiden för solcellsanläggningen betydligt. Därför bör man inte installera solceller på ett skadat tak som måste bytas ut. Istället bör man vänta tills taket är bytt och i bra skick innan man installerar solceller, så man kan vara säker på att man inte behöver byta tak under solcellernas livstid.

Oavsett var i landet du bor finns det hjälp att få, både när det gäller att installera solceller och byta tak. Det innebär att om du t.ex. behöver hjälp med takbyte Skåne så finns det flera duktiga aktörer som är redo att hjälpa dig. Men detsamma gäller alltså egentligen oavsett var du bor.

Hur tjänar och sparar man pengar med hjälp av solceller?

Det finns två huvudsakliga sätt som man tjäna pengar med solceller. Det första och mest uppenbara är såklart att du inte behöver köpa lika mycket energi, eftersom du tack vare solcellerna producerar din egen el.

Det andra sättet är att när du producerar mer energi än du behöver kan du också sälja överskottet. Det innebär att varje kW el som produceras av ditt solcellssystem, som du inte förbrukar själv, kan du sälja tillbaka direkt tillbaka till elnätet.

Hur lång tid tar det innan solcellsanläggningen betalat sig själv?

Återbetalningstiden för en solcellsanläggning kan variera beroende på en rad faktorer, inklusive storleken på anläggningen, priset på solceller och elpriset. Generellt tar det ungefär 5-15 år för en solcellsanläggning att betala sig själv.

Du kan få en mer exakt uppskattning av återbetalningstiden genom att använda en enkel återbetalningskalkyl där du delar den totala kostaden för solcellsanläggningen med den årliga avkastningen (besparingar på köpt el + överskottet som du säljer) solcellerna gör.

T.ex. (Solcellsanläggningen totala kostnad) 100 000 kr / (Den totala årliga avkastningen) 7 500 kr = 13,3. I detta räkneexempel skulle det alltså ta 13,3 år för att att få tillbaka kostnaden för solcellssystemet.

Slutsats

Så, för att sammanfatta, att installera solceller år 2023 är en mycket attraktiv investering som kan spara pengar och som kan göra dig och ditt hem mer självständigt.

Trots vissa initiala kostnader kommer investeringen nästan alltid att vara värd det när det gäller avkastning på investeringen och långsiktiga besparingar på elräkningar.

Rulla till toppen